Privacy statement

PRIVACY STATEMENT

 

Algemeen

Sneltestuitslag.nl begrijpt dat uw persoonsgegevens belangrijk voor u zijn. Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonlijke gegevens op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die hieraan aan de privacywetgeving worden gesteld. In dit privacy statement leggen we op eenvoudige en duidelijk wijze uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, registreren, opslaan, gebruiken en verwerken en hoe we dat doen. Belangrijk om hierbij te weten is dat Sneltesuitslag.nl geen gebruik maakt van geautomatiseerde besluitvorming.

 

In geen geval bewaren wij uw persoonsgegevens langer dan strikt noodzakelijk is. In dit kader wijzen wij er hier reeds op dat wij bij een positieve testuitslag verplicht zijn (zorg- en meldplicht) om uw persoonlijke gegevens door te geven aan de regionale GGD. Uw persoonlijke gegevens worden in alle gevallen door ons 24 uur na uw testuitslag automatisch verwijderd uit ons reserveringssysteem. Wij bewaren nog slechts enkele geanonimiseerde gegevens in een overzicht om te weten hoeveel besmettingen er zijn en hoeveel tests er zijn afgenomen. In deze overzichten staan dus geen persoonsgegevens meer. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Ook dit gebeurt anoniem en volgens de regels die hiervoor gelden.

 

Sneltestuitslag.nl heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. U kunt contact opnemen met de functionaris via het e-mailadres: david@sneltestuitslag.nl

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

 • Naam;
 • Adres (woon- cq. verblijfplaats);
 • Geslacht;
 • Geboortedatum
 • BSN;
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres;
 • Aanvragend arts;
 • Testuitslag;
 • Naam gebruikte (antigeen) test (indien van toepassing);
 • Betrokken laboratorium (indien van toepassing);
 • Betrokken bedrijf/ instelling.

 

Wat is de grondslag voor de verwerking?

De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn:

 • Toestemming;
 • Wettelijke plicht (verstrekken gegevens aan de GGD);
 • Uitvoering overeenkomst;
 • Gerechtvaardigd belang: het bijdragen aan infectieziektebestrijding en continuering van economisch- en maatschappelijk verkeer.

 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

De door Sneltestuitslag.nl ontvangen persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het sluiten van een overeenkomst;
 • Het uitvoeren van de overeenkomst;
 • Het opnemen van contact met u;
 • Het informeren van de GGD ten behoeve van het Bron- en Contactonderzoek;
 • Het verlenen van toegang tot onze website;
 • Het verbeteren van onze producten en diensten.

 

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden slechts met derden gedeeld op het moment dat wij hiertoe (wettelijk) verplicht zijn. Zonder uw toestemming verstrekken wij uw gegevens nooit aan derden buiten de EU of aan internationale organisaties. De wettelijke verplichtingen hebben wij jegens:

 • De GGD voor het Bron- en Contactonderzoek, de zogenaamde zorg- en meldplicht. Deze (automatische) doormelding aan de GGD vindt slechts plaats indien de testuitslag ‘positief’ is. Indien er een negatieve testuitslag is, worden uw gegevens niet gedeeld met derden. Ook na de doormelding aan de GGD geldt – zoals bovenaan beschreven – dat de persoonsgegevens na 24 uur automatisch worden verwijderd.

 

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel van de verwerking. Hierbij geldt dat de persoonsgegevens in ieder geval 24 uur na de testuitslag automatisch worden verwijderd. In alle gevallen worden uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen bewaard. Wij bewaren slechts gegevens die geanonimiseerd zijn, en zodoende niet meer te herleiden zijn tot u als persoon, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden.

 

Waar bewaren wij uw gegevens en hoe beschermen wij die?

Wij bewaren uw persoonsgegevens lokaal, waarbij wij alle passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast zijn medewerkers van Sneltestuitslag.nl verplicht tot vertrouwelijkheid en mogen zij uw persoonsgegevens niet onrechtmatig of onnodig verstrekken. Neem altijd contact op met Sneltestuitslag.nl als u vermoedt dat uw persoonsgegevens in verkeerde handen zijn gevallen. Zo helpt u ons bij het blijvend beschermen van uw persoonsgegevens.

 

Uw rechten

U hebt het recht Sneltestuitslag.nl te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen of uw eerder gegeven toestemming in te trekken. Wij streven ernaar om zo snel mogelijk op zo’n verzoek te reageren, in ieder geval binnen één maand (indien wettelijk toegestaan). Een dergelijk verzoek kunt u richten aan: info@sneltestuitslag.nl of per post verzenden aan:

 

Sneltestuitslag.nl

Afdeling Privacy

Assemblageweg 18

8304 BB Emmeloord

 

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens of de wijze waarop wij hebben gereageerd op uw bezwaren, dan hebt u het recht om bij ons een klacht in te dienen. Als u ontevreden bent over onze reactie op uw klacht, kunt u in beroep gaan bij de Functionaris Gegevensbescherming. U kunt ook contact opnemen met de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Cookies

Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt, waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (hierna: cookies):

 • Functionele cookies: gebruikt om functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen;
 • Analytische cookies: gebruikt om het bezoek van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren;
 • Overige cookies: gebruikt om het aanmelden voor nieuwsbrieven (MailChimp, MailerLite), online chatfuncties en het insluiten van externe media (Google Maps, Youtube, Vimeo e.d.) mogelijk te maken.

 

Analytische en overige cookies worden alleen opgeslagen wanneer u hiermee uitdrukkelijk instemt. Let op: onze websites werken niet optimaal wanneer u niet instemt met het gebruik van de cookies.

 

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt ervoor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

 

Producten en diensten van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Tenslotte

Wij behouden ons het recht voor om de privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Contact en vragen

Als u meer wilt weten over het beleid van Sneltestuitslag.nl ten aanzien van privacy en gegevensverwerking en over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u een mail sturen naar info@sneltestuitslag.nl. U kunt ook een brief sturen naar:

 

Sneltestuitslag.nl

Afdeling Privacy

Assemblageweg 18

8304 BB Emmeloord

 

Als u contact wilt opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, kunt u een mail sturen naar: david@sneltestuitslag.nl.

Plan uw test
plan uw testmoment
betaal met iDEAL
testen op locatie
ontvang snel je uitslag
<h4>sneltestuitslag.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.sneltestuitslag.nl/plannen/">Afspraak plannen</a></li> <li><a href="https://www.sneltestuitslag.nl/veelgestelde-vragen/">Veelgestelde vragen</a></li> <li><a href="https://www.sneltestuitslag.nl/adres/">Adres</a></li> <li><a href="https://www.sneltestuitslag.nl/contact/">Contact</a></li> <li><a href="https://www.sneltestuitslag.nl/nieuws/">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.sneltestuitslag.nl/algemene-voorwaarden/">Algemene voorwaarden</a></li> </ul>