Privacy statement

Algemeen

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die hieraan aan de privacywetgeving worden gesteld.

 

Bij een positieve testuitslag zijn wij verplicht (de zorg- en meldplicht) om uw persoonlijke gegevens door te geven aan de regionale GGD. Daarna worden uw ingevoerde NAW- gegevens 24 uur na uw testuitslag, automatisch verwijderd uit ons reserveringssysteem.

 

Cookies

Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt, waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (hierna: cookies):

 • Functionele cookies: gebruikt om functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen;
 • Analytische cookies: gebruikt om het bezoek van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren;
 • Overige cookies: gebruikt om het aanmelden voor nieuwsbrieven (MailChimp, MailerLite), online chatfuncties en het insluiten van externe media (Google Maps, Youtube, Vimeo e.d.) mogelijk te maken.

 

Analytische en overige cookies worden alleen opgeslagen wanneer u hiermee uitdrukkelijk instemt. Let op: onze websites werken niet optimaal wanneer u niet instemt met het gebruik van de cookies.

 

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt ervoor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

 

Verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van de overeenkomst;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Een gerechtvaardigd belang;
 • Uw toestemming;
 • Het verlenen van toegang tot onze website;
 • Het opnemen van contract met u;
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • Het verbeteren en evalueren van onze website en diensten.

 

De persoonsgegevens

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

 • Bedrijfsnaam- en gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn);
 • NAW- gegevens van de contactpersoon;
 • BSN;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres van de contactpersoon;
 • Telefoonnummer van de contactpersoon;
 • IP-adres(sen).

 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel van de verwerking. In alle gevallen worden uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen bewaard. Voor zover wij de gegevens langer wensen te bewaren, worden de gegevens geanonimiseerd of enkel gebruikt voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden.

 

Opslag

Wij bewaren uw persoonsgegevens lokaal, waarbij wij alle passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Uw rechten

U hebt het recht Solutio Invest (handelend onder de naam: Sneltestuitslag.nl) te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan: info@sneltestuitslag.nl of per post verzenden aan:


Solutio Invest B.V.

Afdeling Privacy

Assemblageweg 18

8304 BB Emmeloord

 

Tenslotte

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegevens of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookiesverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Wij behouden ons het recht voor om de privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

De nieuwe privacywet GDPR/AVG is een Europese verordening die in alle lidstaten van kracht is. Met ingang van 25 mei 2018 zijn wij verplicht aan deze wetgeving te voldoen.

Plan uw test
plan uw testmoment
betaal met iDEAL
testen op locatie
uitslag binnen 15 minuten
<h4>sneltestuitslag.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.sneltestuitslag.nl/plannen/">Afspraak plannen</a></li> <li><a href="https://www.sneltestuitslag.nl/voor-bedrijven/">Voor bedrijven</a></li> <li><a href="https://www.sneltestuitslag.nl/veelgestelde-vragen/">Veelgestelde vragen</a></li> <li><a href="https://www.sneltestuitslag.nl/adres/">Adres</a></li> <li><a href="https://www.sneltestuitslag.nl/video/">Video</a></li> <li><a href="https://www.sneltestuitslag.nl/contact/">Contact</a></li> <li><a href="https://www.sneltestuitslag.nl/nieuws/">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.sneltestuitslag.nl/algemene-voorwaarden/">Algemene voorwaarden</a></li> </ul>